Daj svoj obol, veliki ili mali. Od praćenja vlastitog ciklusa do pružanja podrške drugim ženama+, ili do pomaganja (ili davanja uloška!)