Uvjeti i odredbe

Kampanja „Pruži Ruku“ 

(dalje u tekstu: „Kampanja“)

Organizator

Essity Slovakia s.r.o

Cilj Kampanje

Cilj Kampanje je osigurati podršku ženama oboljelim od raka vrata maternice.

Vrijeme trajanja kampanje

Vrijeme trajanja kampanje je od 1. travnja 2021. godine do 31. svibnja 2021. godine.

Pojedinosti Kampanje

Organizator će za svaki prodani Libresse proizvod u vremenu trajanja kampanje dati 0,3 kune udruzi Zdravka koja djeluje u okviru Hrvatske Lige Protiv Raka u svrhu financiranja programa pružanja psihološke pomoći ženama oboljelim od raka vrata maternice.

Kada završi Kampanja, Organizator će na www.libresse.hr objaviti ukupno prikupljena sredstva.

Organizator će izvršiti prijenos sredstva po završetku Kampanje, jednokratno putem bankovnog transfera.

Libresse proizvodi označeni naljepnicom Kampanje koji su prodani izvan vremena trajanja kampanje ne ulaze u Kampanju. 

Obrada osobnih podataka 

Organizator ne obrađuje osobne podatke kupaca Libresse proizvoda zbog činjenice da je potrošač kupio Libresse proizvod u vremenu trajanja kampanje. 

Kontakt podaci Organizatora

e-mail: kontakt.libresse.hr@essity.com