Korištenje i postavke kolačića

Standardna politika ove internetske stranice jest omogućiti sve vrste kolačića. Na taj način jamčimo najbolje tehničko iskustvo pri posjetu našoj stranici.

Ako želite nastaviti s posjetom na ovaj način, ne morate napraviti nikakve izmjene.

Ako želite saznati više o tome kako koristimo kolačiće ili ako želite promijeniti postavke, kliknite ovdje.

 

Uvjeti korištenja

Essity d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Hrvatska
Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu •  MBS 080669947 •  OIB 60594502290
 
Pojmovi „Essity“, „nas“ ili „mi“ odnose se na grupu Essity (publ) kao pružatelja ove web stranice („stranica“) osim ako iz toga ne proizlazi da neka druga stranica ili druga usluga navodi neki drugi entitet, pri čemu će se „Essity“ odnositi na takav entitet. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na stranice i druge usluge koje se pozivaju na ove Uvjete korištenja.
U svrhu pružanja ove stranice i ovih Uvjeta korištenja grupa Essity se pridržava zakona Švedske. No s obzirom da grupa Essity obuhvaća entitete diljem svijeta, imajte na umu da ako se druga tvrtka navodi kao davatelj određene stranice ili usluge, nacionalni zakoni te druge države u kojoj je takav entitet utemeljen mogu označavati drugačija ili dodatna pravila. U takvom slučaju, takav se entitet mora pridržavati nacionalnih važećih zakona u potrebnom opsegu.

Pravna izjava

Materijale koji se nalaze na ovoj stranici objavljuje grupa Essity kao uslugu svojim klijentima te se mogu koristiti samo u informativne svrhe. Pojedinačni primjerci mogu se preuzimati sukladno ispod navedenim uvjetima.
Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove stranice pristajete na ove uvjete. Ako ne prihvaćate ove uvjete, ne koristite ovu stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.
 

Informacije o žigu

Svi nazivi, logotipi i žigovi vlasništvo su tvrtke Essity, njezinih podružnica, povezanih kompanija ili njezinih davatelja licenci ili partnera u zajedničkom ulaganju.
Žigovi i robne marke tvrtke Essity mogu se koristiti samo sukladno ovim Uvjetima korištenja ili uz prethodno pisano odobrenje tvrtke Essity.
Bilo kakvo korištenje žigova tvrtke Essity u svrhe reklamiranja ili promocije proizvoda tvrtke Essity zahtijeva da se propisno navede vlasnik tih žigova. 
 

Ograničeno korištenje/Licenca za jedan primjerak

Sav sadržaj objavljen na ovoj stranici, primjerice tekst, grafički elementi, logotipi, ikone na gumbima, slike, audioisječci te softver vlasništvo je tvrtke Essity ili njezinih pružatelja sadržaja te je zaštićen švedskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Neovlaštena uporaba ili distribucija bilo kakvog materijala na ovoj stranici može značiti kršenje autorskog prava i/ili drugih zakona te je podložno građanskim kao i kaznenim sankcijama.
Ova stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane tvrtke Essity. Možete preuzeti jedan primjerak informacija koje ste pronašli na stranicama tvrtke Essity na jedno računalo, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu internu uporabu.
Ne možete modificirati, koristiti ili prenositi informacije u bilo kakve komercijalne svrhe, niti možete uklanjati bilo kakve obavijesti s tih informacija koje se odnose na autorska prava ili vlasništvo. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje materijala te osigurati da se svi zaposlenici i dobavljači – ako je primjenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju tih ograničenja.
Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove stranice ovisno o potrebama i pojedinačnim pregledima stranice; možete napraviti i tiskani primjerak stranice za osobnu upotrebu u onoj mjeri koliko je to razumno za privatne svrhe. Svaki drugi vid uporabe izričito je zabranjen. Bez našeg pisanog odobrenja ne možete ovu stranicu kao ni poveznicu na nju postaviti drugačije nego samo kao svoju početnu stranicu.
Tvrtka Essity vam ne daje nikakvo izričito ili implicitno pravo na nikakve patente, autorska prava, žigove ili poslovne tajne. 
 

Ograničenje jamstva

Informacije sadržane u ovom dokumentu pružene su „kako jesu“, bez bilo kakvog izričitog ili implicitnog jamstva bilo koje vrste, uključujući jamstvo prikladnosti za prodaju, nekršenje intelektualnog vlasništva ili prikladnosti za bilo kakvu svrhu. U slučaju da tvrtka Essity stavlja poveznice na web stranice treće strane, takvo povezivanje napravljeno je jedino iz praktičnih razloga za korisnika, pri čemu tvrtka Essity nije odgovorna za sadržaj ili točnost informacija sadržanih na takvim web stranicama.
Ni u kojem slučaju tvrtka Essity neće biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu, uključujući, ali bez ograničenja na štetu nastalu zbog gubitka profita, prekida u poslovanju ili gubitka informacija, a koje nastaju zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija, čak i ako je tvrtka Essity upozorena da bi do takvih šteta moglo doći.
Tvrtka Essity nadalje ne jamči točnost ili cjelovitost informacija, tekstova, grafičkih elemenata, poveznica ili drugih stavki koje mogu biti sadržane u tim informacijama. Tvrtka Essity može u bilo kojem trenutku vršiti promjene na ovom sadržaju ili na proizvodima koji su ovdje opisani bez prethodne obavijesti. Tvrtka Essity se ne obvezuje ažurirati informacije ili druge materijale sadržane na ovoj stranici.
 

Korisnički podnesci

Bilo kakav materijal, informacije ili drugi vidovi komunikacije koje prenosite ili objavljujete na ovoj stranici smatrat će se nepovjerljivima, neekskluzivnima, bez prava na naknadu, neopozivima, u potpunosti s mogućnošću izdavanja licence i bez vlasnika („Komunikacije“). Tvrtka Essity neće imati nikakve obaveze koje se odnose na Komunikacije.
Tvrtka Essity može slobodno objavljivati, kopirati, distribuirati, ugrađivati i/ili na drugi način koristiti Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvučnim zapisima, tekstom i drugim stvarima koje su uključene u ovaj dokument, za bilo kakve i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
Podnesete li osobne podatke na ovu stranicu ili na drugi način tvrtki Essity, ovime pristajete da tvrtka Essity može koristiti te podatke u svrhu ocjenjivanja vaših informacija te za trženje proizvoda i usluga tvrtke Essity, uključujući i pravo na prijenos podataka trećim zemljama te objavljivanje vaših osobnih podataka na internetu. Za takvu obradu osobnih podataka tvrtka Essity odgovorna je sukladno švedskom zakonu te tvrtku Essity možete slobodno kontaktirati u slučaju netočnosti podataka ili drugih pitanja vezanih uz osobne podatke.
Ne smijete objavljivati nikakve vidove komunikacije koji bi se mogli smatrati uvredljivima ili kojima se krši privatnost drugih osoba ili koji bi se mogli smatrati komercijalnim marketingom ili koji je na bilo koji način nezakonit ili neprikladan. Tvrtka Essity će izbrisati takve vidove komunikacije čim ih postanemo svjesni te zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika naše stranice ili usluge.
Za korištenje usluga koje nude treće strane, primjerice internetska društvena mreža Facebook, mogu se primjenjivati i uvjeti treće strane. Na primjer, društvena mreža Facebook primjenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima“ na sve korisnike i posjetitelje društvene mreže Facebook, pa vam stoga preporučujemo da prije korištenja bilo kakvih usluga trećih strana pročitate takve uvjete. 
 

Drugo

U bilo kojem trenutku tvrtka Essity može revidirati ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave.
Prema vlastitom nahođenju, tvrtka Essity zadržava pravo na (1) izmjenu ove Pravne izjave; (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti stranice, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
Ako se za bilo koji pojam, uvjet ili odredbu u ovoj Pravnoj izjavi utvrdi da je nezakonita, nevažeća, ništetna ili se iz bilo kojeg razloga ne može provesti, na nikoji način neće doći u pitanje niti će se poništavati zakonitost i provedivost preostalih pojmova, uvjeta ili odredbi.

 

Essity Austria GmbH (“Essity” ili “mi”) ozbiljno shvaća privatnost podataka. Ova Pravila o Privatnosti opisuju kako Essity kao voditelj obrade u smislu Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (“UZOP”) i Uredbe o e-privatnosti (“Uredba o e-privatnosti”) prikuplja i obrađuje osobne podatke i druge informacije korisnika. 

1. Kategorije osobnih podataka i svrhe obrade


Metapodaci

Našu web stranicu ili aplikaciju možete koristiti bez dostavljanja bilo kakvih Vaših osobnih podataka. U tom slučaju, Essity će prikupljati samo sljedeće metapodatke koji nastanu kao rezultat Vašeg korištenja:

Stranicu upućivanja, podatke i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, status prijenosa, vrstu web preglednika, IP adresu, operativni sustav i sučelje, jezik i verziju softvera preglednika.

Vaša IP adresa koristiti će se kako bi Vam bio omogućen pristup našoj web stranici ili aplikaciji. Jednom kada IP adresa više neće biti potrebna u te svrhe, skratit ćemo Vašu IP adresu odstranjivanjem zadnjeg okteta u Vašoj IP adresi. Metapodaci, uključujući skraćenu IP adresu, bit će korišteni za poboljšanje kvalitete i usluga na našoj web stranici ili aplikaciji putem analize korisničkog ponašanja naših korisnika.


Račun

Ako kreirate račun na/u našoj web stranici ili aplikaciji, možete biti zatraženi da dostavite Vaše osobne podatke, na primjer: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, odabranu lozinku, broj telefona, detalje bankovnog računa, detalje kreditne kartice, adresu za izdavanje računa i dostavu, interese za određene proizvode/usluge (dobrovoljno), zahtjev za primanjem marketinških e-mailova (dobrovoljno). Essity obrađuje takve osobne podatke kako bismo Vam pružili funkcije računa, kako bismo Vam pružili marketinške materijale u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, te kako bismo u marketinške svrhe analizirali Vaše interese.

Narudžbe Proizvoda

Ukoliko naručite proizvod putem naše web stranice ili aplikacije, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: podaci Vašeg računa, vrsta i količina proizvoda, cijena, datum narudžbe, status narudžbe, povrati proizvoda, zahtjeve službi za korisničku podršku. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhe izvršavanja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga korisničke podrške, ispunjavanja zakonskih obveza, obrane, utvrđivanja i ostvarivanja zakonitih zahtjeva, te ciljanog marketinga.


Nagradne igre:

Ukoliko sudjelujete u nagradnoj igri, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, datum ulaska, odabir kao pobjednika, nagradu, odgovor u kvizu. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre, obavještavanja pobjednika, dostave nagrade pobjedniku, provedbe događaja te marketinga.


Zdravstveni Podaci:

Ukoliko naručite određene proizvode, Essity može također prikupljati i obrađivati podatke o Vašem zdravstvenom stanju na koje upućuje narudžba proizvoda. Zdravstveni podaci su osjetljivi podaci u smislu UZOP-a i Essity poduzima sve potrebne korake radi zaštite takvih osjetljivih podataka kako je to propisano zakonom. Ako na to pristanete, Essity prikuplja i obrađuje Vaše zdravstvene podatke isključivo u svrhe izvršavanja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga korisničke podrške, ispunjavanja pravnih obveza, obrane, utvrđivanja i ostvarivanja zakonitih zahtjeva, te ciljanog marketinga.


2. Treće Strane

 • Prijenos pružateljima usluga

 • Essity može angažirati vanjske pružatelje usluga, koji djeluju kao izvršitelji obrade za Essity, radi pružanja određenih usluga Essity, poput pružatelja usluga web stranica, pružatelja usluga marketinga ili pružatelja usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, vanjski pružatelji usluga mogu imati pristup i/ili mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

  Od navedenih vanjskih pružatelja usluga zahtijevamo da usvoje i primjenjuju mjere sigurnosne zaštite kako bi se osigurala privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

 • Ostali primatelji

 • Essity može prenijeti – u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti podataka – osobne podatke tijelima nadležnim za provedbu propisa, vladinim tijelima, pravnim savjetnicima, vanjskim savjetnicima, ili poslovnim partnerima. U slučaju korporativnog spajanja ili preuzimanja, osobni podaci mogu biti preneseni trećim stranama uključenim u spajanje ili preuzimanje.

 • Međunarodni prijenosi Osobnih Podataka

 • Vaši Osobni Podaci koje prikupljamo ili primamo mogu biti preneseni u i obrađeni od strane primatelja koji se nalaze unutar ili izvan Europskog Gospodarskog Prostora (“EGP”). Države u kojima se nalaze uključuju one navedene na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm a koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Primatelji u SAD-u su djelomično certificirani prema EU-SAD Štitu privatnosti te su time prepoznati kao pružatelji odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Ostali primatelji mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Essity će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da prijenosi izvan EGP-a budu odgovarajuće zaštićeni kao što je to propisano primjenjivim pravom o zaštiti podataka. U pogledu prijenosa u države koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka, prijenos organiziramo na temelju prikladnih zaštitnih mjera, poput standardnih ugovornih klauzula zaštite podataka koje su usvojene od strane Europske Komisije ili od strane nadzornog tijela, odobrenog kodeksa ponašanja zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja, ili odobrenih certifikacijskih mehanizama zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja. Možete zatražiti primjerak navedenih prikladnih zaštitnih mjera tako što ćete nas kontaktirati na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže.

3. Pravna osnova za obradu

Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

 • Vi ste dali Vašu privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više određenih svrha;
 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste Vi stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev koji prethode sklapanju ugovora;
 • Obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi ili ključni interesi druge fizičke osobe;
 • Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju naše službene ovlasti;
 • Obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako ste dijete;
 • Ostali primjenjivi pravni temelji za obradu podataka, osobito odredbe prava države članice;

Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

 • Vi ste dali Vašu izričitu privolu za obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka u jednu ili više određenih svrha;
 • Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Essity ili ispitanika u području radnog prava te prava socijalne sigurnosti i socijalne zaštite;
 • Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik;
 • Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravih zahtjeva ili kad god sudovi sudjeluju u sudbenom svojstvu;

Pružanje Vaših osobnih podataka propisano je zakonskom ili ugovornom obvezom, ili je nužno za sklapanje ugovora s nama ili za primanje traženih usluga/proizvoda, ili je jednostavno dobrovoljno s Vaše strane.

Propuštanje pružanja Vaših osobnih podataka može biti nepovoljno po Vas, npr. nećete moći primiti određene proizvode i usluge. Ipak, osim ako je drugačije određeno, propuštanje dostave Vaših osobnih podataka neće imati pravne posljedice za Vas.

4. Koja prava imate te kako se možete pozvati na svoja prava?

Ukoliko ste izrazili privolu u pogledu određenog prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka, ovlašteni ste tu privolu povući u svakom trenutku, s učinkom za ubuduće. Nadalje, možete prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga bez snošenja ikakvih troškova, osim troškova prijenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema primjenjivom pravu o zaštiti podataka imate pravo (i) zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, (ii) zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka, (iii) zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, (iv) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, (v) zatražiti prijenos podataka, (vi) prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka (uključujući prigovor izradi profila), i (vii) prigovoriti automatiziranom donošenju odluka (uključujući izradu profila).

Kako biste ostvarili svoja prava, molimo da nas kontaktirate na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže.

U slučaju pritužbi, također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

5. Kolačići i druge tehnologije za praćenje

Ova web stranica ili aplikacija koristi kolačiće. Za daljnje informacije molimo posjetite naša Pravila o kolačićima.

6. Koliko dugo zadržavamo Vaše Osobne Podatke?

Vaši osobni podaci bit će zadržani onoliko koliko je potrebno da Vam pružimo tražene usluge i proizvode. Jednom kada naš odnos prestane, Vaši će osobni podaci biti izbrisani ili anonimizirani, osim ako se primjenjuju zakonski uvjeti zadržavanja (poput onih u porezne svrhe). Ako je Essity ovlašten slati Vam marketinške materijale, možemo zadržati Vaše kontakt podatke i interese za naše proizvode. Također, možemo biti obvezni prema primjenjivom pravu zadržati određene Vaše osobne podatke u razdoblju 10 godina nakon određene porezne godine. Također smo ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke nakon završetka ugovornog odnosa ako su Vaši osobni podaci potrebni za poštivanje drugih primjenjivih propisa ili su nam Vaši osobni podaci potrebni da uspostavimo, ostvarimo ili obranimo pravni zahtjev, a samo u mjeri u kojoj je to nužno. U mjeri u kojoj je to moguće, ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka u takve ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

7. Kontaktirajte nas

Ukoliko imate primjedbi ili pitanja u pogledu ovih Pravila o Privatnosti, molimo da nas kontaktirate na: Essity Austria GmbH, ured u Beču, Storchengasse 1, A-1150 WIEN. TEL: +43 1 89901

 

Upotreba kolačića

Ova stranica koristi kolačiće tako da ćete u ovom dijelu moći pročitati pojedinosti o tome kako se kolačići koriste te kako možete kontrolirati da li ćete kolačiće zadržati ili obrisati.
 

Što je to kolačić? 

Informacije koje se prenose na tvrdi disk vašeg računala s web stranica nazivaju se još i „kolačići“. Ne radi se o računalnim programima, već malim podatkovnim datotekama koje web stranicama omogućuju pohranjivanje i pristup informacijama o korisnikovim navikama pregledavanja web stranica. Većina web stranica koristi kolačiće jer su dio paketa koji internet čini odličnim iskustvom za korisnike. Kolačići omogućuju web stranicama pružanje personaliziranih usluga (na primjer, pamćenje podataka za prijavu, čuvanje proizvoda u košarici ili prikazivanje relevantnog sadržaja). Postoje različite vrste kolačića: privremeni kolačići (sesijski kolačići) brišu se čim se preglednik zatvori; trajni kolačići se ne brišu, već ostaju sve dok se aktivno ne izbrišu ili dok ne isteku (što ovisi o tome na koliko vremena je kolačić isprogramiran da traje).
 

Kako izbrisati kolačić?  

Većina preglednika postavljena je da automatski prihvaća kolačiće. Kolačiće možete onemogućiti na svom pregledniku, no zapamtite da ako to napravite, možete izgubiti mnoge značajke potrebne da bi se omogućilo da web stranica ispravno funkcionira. Želite li detaljnije informacije o kolačićima, posjetite www.aboutcookies.org gdje ćete pronaći sveobuhvatne i neovisne informacije o tome kako onemogućiti kolačiće pomoću postavki preglednika te kako izbrisati kolačiće koji se već nalaze na vašem računalu. Za brisanje kolačića s vašeg mobilnog telefona potrebno je pregledati priručnik mobilnog telefona.
 

Popis kolačića Libresse 

 Kako bismo vam mogli pružiti personalizirano iskustvo, ova stranica koristi kolačiće. Prilikom svakog korištenja stranice, prenose se i/ili se pristupa kolačićima. Kolačići su navedeni ispod.
 
Svrha
Vrsta
Trajanje
Kolačići prve ili treće strane
Pružaju podršku za promet aplikacije Strogo nužni kolačići Kolačić sesije Kolačić prve strane
Upravljaju statusom prijave Strogo nužni kolačići Kolačić sesije Kolačić prve strane
Prate korištenje stranice Kolačići učinkovitosti Kolačići sesije i trajni kolačići Kolačić treće strane
Upravljaju preferencijama korisnika Kolačići funkcionalnosti Kolačić sesije Kolačić prve strane

 

Izričito nužni kolačići 

– ti su kolačići nužni da bi vam se omogućilo kretanje po stranici i upotreba njenih značajki, primjerice pristupanje sigurnim područjima web stranice. Bez tih kolačića, usluge koje ste zatražili, primjerice dovršetak kupnje, ne mogu se pružiti.
 

Izvedbeni kolačići  

– ti kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste web stranicu, primjerice koje stranice najviše posjećuju te da li s tih stranica dobivaju poruke o pogreškama. Takvi kolačići ne prikupljaju informacije kojima se identificira posjetitelj. Sve informacije koje se prikupljaju putem takvih kolačića se gomilaju i stoga su anonimne. Koriste se jedino za poboljšanje načina na koji stranica funkcionira.
 

Funkcionalni kolačići 

– takvi kolačići omogućuju da web stranica zapamti vaše odabire (primjerice vaše ime, jezik ili regiju) te da pruža poboljšane, osobne značajke. Informacije koje ti kolačići prikupe mogu biti anonimizirane te ne mogu pratiti vaše aktivnosti pregledavanja drugih stranica.
 

Targetiranje ili reklamni kolačići 

– ti se kolačići koriste za prikazivanje oglasa koji su relevantniji za vas i vaše interese. Koriste se i za ograničavanje broja puta koliko ćete vidjeti neki oglas, kao i pomoći izmjeriti učinkovitost marketinške kampanje. Njih plasiraju naše marketinške mreže koje imaju dozvolu od Libresse. Oni pamte da ste posjetili određenu web stranicu i te se informacije dijele s drugim organizacijama kao što su npr. oglašivači. Često se targetiranje ili reklamni kolačići vežu uz određenu funkcionalnost na stranici koju nude druge organizacije.
 

Prihvaćanje Uvjeta korištenja 

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja kao i pristupanjem te korištenjem stranice, pristajete na upotrebu kolačića. Možete pristati i na našu upotrebu kolačića postavkom koju određujete u svom web pregledniku.
 

Korisnički podnesci 

Tvrtka Essity vam može dozvoliti objavu informacija, komentara ili drugog materijala na našoj stranici, društvenim mrežama ili drugim mrežnim uslugama. Na taj način olakšava se protok informacija o tvrtki Essity i našim proizvodima. Molimo obratite pažnju na uvjete za takve korisničke podneske iznesene u Pravnoj izjavi (vidi gore).
 
Molimo vas da nam ne dajete informacije o drugim osobama osim ako ne možete dokazati da imate njihov pristanak da takve informacije možete podnositi.
 

Izlog proizvoda

Kontaktiraj na

Libresse možeš kontaktirati na sljedeći način:

Facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram E-pošta
 
 
 
 
 

Zaboravljena lozinka?!

Bez brige! Samo pošalji korisničko ime ili e-adresu i poslat ćemo ti pojedinosti.

Greška, moraš unijeti korisničko ime
Greška, unesena e-adresa ili korisničko ime ne postoje
Nova lozinka je poslana
 
 
 
 
 
 
Pričekaj

Predbilježi se na naš bilten

Naš sjajni bilten omogućuje ti da pratiš novosti na stranici, ponude, događanja i još mnogo toga. Samo pošalji svoju e-adresu i nikada ništa nećeš propustiti. Vezano za Libresse!

Unesena e-adresa već je na popisu za biltena.
Tvoja e-adresa sada je registrirana za naš bilten!
Neispravna e-adresa
Obavezno polje

Otkaži predbilježbu

 
 
 
 
 
 
Pričekaj

Otkaži predbilježbu na naš bilten

Je li to zbog nečeg što smo rekli ili napravili? Kontaktiraj nas tako da ti to možemo nadoknaditi. Nedostajat ćeš nam! Nema veze, uvijek se možeš ponovno prijaviti ako se predomisliš.

Greška. Je li unesena e-pošta točna?
Predbilježba otkazana!
Neispravna e-adresa
Obavezno polje
 
 
 
 
 

Bok! Preglednik ti je malo zastario!

Ažuriraj preglednik na neku od ovih novih verzija.

1.5
6.0
2.0
2.0
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 
 
 
 
 

Hvala na pitanju!

Primamo mnogo pitanja za našeg stručnjaka. Stručnjak će odgovarati samo na pitanja koja nemaju odgovor.

 
 
 
 
 
 

Izbriši račun

Tvoj račun Libresse je uklonjen