Libresse PureSensitive ulošci imaju 0% najčešćih alergena

Libresse PureSensitive ulošci i dnevni ulošci su testirani na najčešće alergene za koje se zna da uzrokuju iritaciju kože. 
 
Služili smo se laboratorijskim testiranjem, točnije metodom NF EN 16274, s granicom otkrivanja koja iznosi 2ppm. 
 
Provedenim testiranjem nismo pronašli prisutnost sljedećih alergena: D-limonena, benzil alkohola, linaloola,  metil 2-oktinoata, citronelola, citrala, geraniola, cinamala, anizil alkohola, hidroksicitronelala, cinamil alkohola, eugenola, kumarina, izoeugenola, alfa izometil jonona, butilfenil metilpropionala, amil cinamala, hidroksi-izoheksil 3-cikloheksan karboksaldehida, farnezola, amil-cinamal alkohola, heksil cinamaldehida, benzil benzoata, benzil salicilata, benzil cinamata.