Bi li preporučila ovu web stranicu prijateljici?

Hvala na mišljenju!