Korištenje i postavke kolačića

Standardna politika ove internetske stranice jest omogućiti sve vrste kolačića. Na taj način jamčimo najbolje tehničko iskustvo pri posjetu našoj stranici.

Ako želite nastaviti s posjetom na ovaj način, ne morate napraviti nikakve izmjene.

Ako želite saznati više o tome kako koristimo kolačiće ili ako želite promijeniti postavke, kliknite ovdje.

 

Uvjeti korištenja

Essity d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Hrvatska
Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu •  MBS 080669947 •  OIB 60594502290
 
Pojmovi „Essity“, „nas“ ili „mi“ odnose se na grupu Essity (publ) kao pružatelja ove web stranice („stranica“) osim ako iz toga ne proizlazi da neka druga stranica ili druga usluga navodi neki drugi entitet, pri čemu će se „Essity“ odnositi na takav entitet. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na stranice i druge usluge koje se pozivaju na ove Uvjete korištenja.
U svrhu pružanja ove stranice i ovih Uvjeta korištenja grupa Essity se pridržava zakona Švedske. No s obzirom da grupa Essity obuhvaća entitete diljem svijeta, imajte na umu da ako se druga tvrtka navodi kao davatelj određene stranice ili usluge, nacionalni zakoni te druge države u kojoj je takav entitet utemeljen mogu označavati drugačija ili dodatna pravila. U takvom slučaju, takav se entitet mora pridržavati nacionalnih važećih zakona u potrebnom opsegu.

Pravna izjava

Materijale koji se nalaze na ovoj stranici objavljuje grupa Essity kao uslugu svojim klijentima te se mogu koristiti samo u informativne svrhe. Pojedinačni primjerci mogu se preuzimati sukladno ispod navedenim uvjetima.
Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove stranice pristajete na ove uvjete. Ako ne prihvaćate ove uvjete, ne koristite ovu stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.
 

Informacije o žigu

Svi nazivi, logotipi i žigovi vlasništvo su tvrtke Essity, njezinih podružnica, povezanih kompanija ili njezinih davatelja licenci ili partnera u zajedničkom ulaganju.
Žigovi i robne marke tvrtke Essity mogu se koristiti samo sukladno ovim Uvjetima korištenja ili uz prethodno pisano odobrenje tvrtke Essity.
Bilo kakvo korištenje žigova tvrtke Essity u svrhe reklamiranja ili promocije proizvoda tvrtke Essity zahtijeva da se propisno navede vlasnik tih žigova. 
 

Ograničeno korištenje/Licenca za jedan primjerak

Sav sadržaj objavljen na ovoj stranici, primjerice tekst, grafički elementi, logotipi, ikone na gumbima, slike, audioisječci te softver vlasništvo je tvrtke Essity ili njezinih pružatelja sadržaja te je zaštićen švedskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Neovlaštena uporaba ili distribucija bilo kakvog materijala na ovoj stranici može značiti kršenje autorskog prava i/ili drugih zakona te je podložno građanskim kao i kaznenim sankcijama.
Ova stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane tvrtke Essity. Možete preuzeti jedan primjerak informacija koje ste pronašli na stranicama tvrtke Essity na jedno računalo, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu internu uporabu.
Ne možete modificirati, koristiti ili prenositi informacije u bilo kakve komercijalne svrhe, niti možete uklanjati bilo kakve obavijesti s tih informacija koje se odnose na autorska prava ili vlasništvo. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje materijala te osigurati da se svi zaposlenici i dobavljači – ako je primjenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju tih ograničenja.
Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove stranice ovisno o potrebama i pojedinačnim pregledima stranice; možete napraviti i tiskani primjerak stranice za osobnu upotrebu u onoj mjeri koliko je to razumno za privatne svrhe. Svaki drugi vid uporabe izričito je zabranjen. Bez našeg pisanog odobrenja ne možete ovu stranicu kao ni poveznicu na nju postaviti drugačije nego samo kao svoju početnu stranicu.
Tvrtka Essity vam ne daje nikakvo izričito ili implicitno pravo na nikakve patente, autorska prava, žigove ili poslovne tajne. 
 

Ograničenje jamstva

Informacije sadržane u ovom dokumentu pružene su „kako jesu“, bez bilo kakvog izričitog ili implicitnog jamstva bilo koje vrste, uključujući jamstvo prikladnosti za prodaju, nekršenje intelektualnog vlasništva ili prikladnosti za bilo kakvu svrhu. U slučaju da tvrtka Essity stavlja poveznice na web stranice treće strane, takvo povezivanje napravljeno je jedino iz praktičnih razloga za korisnika, pri čemu tvrtka Essity nije odgovorna za sadržaj ili točnost informacija sadržanih na takvim web stranicama.
Ni u kojem slučaju tvrtka Essity neće biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu, uključujući, ali bez ograničenja na štetu nastalu zbog gubitka profita, prekida u poslovanju ili gubitka informacija, a koje nastaju zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija, čak i ako je tvrtka Essity upozorena da bi do takvih šteta moglo doći.
Tvrtka Essity nadalje ne jamči točnost ili cjelovitost informacija, tekstova, grafičkih elemenata, poveznica ili drugih stavki koje mogu biti sadržane u tim informacijama. Tvrtka Essity može u bilo kojem trenutku vršiti promjene na ovom sadržaju ili na proizvodima koji su ovdje opisani bez prethodne obavijesti. Tvrtka Essity se ne obvezuje ažurirati informacije ili druge materijale sadržane na ovoj stranici.
 

Korisnički podnesci

Bilo kakav materijal, informacije ili drugi vidovi komunikacije koje prenosite ili objavljujete na ovoj stranici smatrat će se nepovjerljivima, neekskluzivnima, bez prava na naknadu, neopozivima, u potpunosti s mogućnošću izdavanja licence i bez vlasnika („Komunikacije“). Tvrtka Essity neće imati nikakve obaveze koje se odnose na Komunikacije.
Tvrtka Essity može slobodno objavljivati, kopirati, distribuirati, ugrađivati i/ili na drugi način koristiti Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvučnim zapisima, tekstom i drugim stvarima koje su uključene u ovaj dokument, za bilo kakve i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
Podnesete li osobne podatke na ovu stranicu ili na drugi način tvrtki Essity, ovime pristajete da tvrtka Essity može koristiti te podatke u svrhu ocjenjivanja vaših informacija te za trženje proizvoda i usluga tvrtke Essity, uključujući i pravo na prijenos podataka trećim zemljama te objavljivanje vaših osobnih podataka na internetu. Za takvu obradu osobnih podataka tvrtka Essity odgovorna je sukladno švedskom zakonu te tvrtku Essity možete slobodno kontaktirati u slučaju netočnosti podataka ili drugih pitanja vezanih uz osobne podatke.
Ne smijete objavljivati nikakve vidove komunikacije koji bi se mogli smatrati uvredljivima ili kojima se krši privatnost drugih osoba ili koji bi se mogli smatrati komercijalnim marketingom ili koji je na bilo koji način nezakonit ili neprikladan. Tvrtka Essity će izbrisati takve vidove komunikacije čim ih postanemo svjesni te zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika naše stranice ili usluge.
Za korištenje usluga koje nude treće strane, primjerice internetska društvena mreža Facebook, mogu se primjenjivati i uvjeti treće strane. Na primjer, društvena mreža Facebook primjenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima“ na sve korisnike i posjetitelje društvene mreže Facebook, pa vam stoga preporučujemo da prije korištenja bilo kakvih usluga trećih strana pročitate takve uvjete. 
 

Drugo

U bilo kojem trenutku tvrtka Essity može revidirati ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave.
Prema vlastitom nahođenju, tvrtka Essity zadržava pravo na (1) izmjenu ove Pravne izjave; (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti stranice, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
Ako se za bilo koji pojam, uvjet ili odredbu u ovoj Pravnoj izjavi utvrdi da je nezakonita, nevažeća, ništetna ili se iz bilo kojeg razloga ne može provesti, na nikoji način neće doći u pitanje niti će se poništavati zakonitost i provedivost preostalih pojmova, uvjeta ili odredbi.

 

Pravila privatnosti

Politika obrade osobnih podataka

 

Cilj je tvrtke („Essity“) i njenih podružnica („Essity“ ili „grupa Essity“) da sve osobe čije osobne podatke tvrtka Essity obrađuje mogu u svakom trenutku biti sigurne da će njihova privatnost biti poštivana te da se obraća potrebna pažnja vezana uz njihove osobne podatke. Pročitajte i Pravilnik ponašanja grupe Essity.
Tvrtka Essity će postupati sukladno važećim nacionalnim zakonima o zaštiti podataka kojima je regulirano prikupljanje i korištenje podataka vezanih uz pojedinca („osobni podaci“) kao i uz ova Pravila privatnosti. Svrha ovih Pravila privatnosti jest iznijeti principe kojima se određuje upotreba osobnih podataka koje vi dajete nama ili koje mi dobivamo od vas.
Tvrtka Essity ili relevantna podružnica, sukladno ovdje navedenom ili na relevantnoj stranici, ima ulogu kontrolora podataka odgovornog za obradu ovdje opisanih osobnih podataka.
 

Informacije – osobni podaci

 Osobni podaci, uključujući podatke kao što su imena i adrese koje dajete tvrtki Essity, mogu se obrađivati ručno kao i računalno.
Osobni podaci koje pružate obrađivat će se u svrhu (i) administriranja bilo kakvog zahtjeva od vas ili sporazuma s vama, (ii) pružanja informacija i usluga vezano uz takve zahtjeve ili sporazume kao i za (iii) marketing te praćenje kupca i (iv) razvoj prodaje/proizvoda, sve sukladno odredbama tvrtke Essity. Pružanjem osobnih podataka suglasni ste i pristajete na obvezu uvjetima navedenima u ovim Pravilima privatnosti i Uvjetima korištenja.
Bilo koji posjet stranicama tvrtke Essity može rezultirati registriranjem IP adrese koja se koristi za takav pristup. IP adrese koristimo i za mjerenje korištenja stranica tvrtke Essity. (IP adresa predstavlja jedinstveni broj koji omogućuje da se ponekad identificira korisnikova veza na internet i automatski ju dodjeljuje vaš internetski preglednik prilikom svakog posjeta web stranici). Takvo mjerenje može obuhvaćati i prikupljanje informacija o tome kako koristite stranicu, što može također uključivati nadzor korištenja stranice kako bi se tvrtki Essity pomoglo poboljšati stranicu, personalizirati vaš doživljaj obradom podataka koje vidite, optimiziranjem vašeg korisničkog iskustva te određivanjem učestalosti korištenja. To se može također odnositi i na bilo koji korisnički račun koji imate kod tvrtke Essity. Možemo provoditi i statističku analizu prikupljenih podataka.

 

Osjetljive informacije 

Ako nam dobrovoljno pružate osjetljive informacije o sebi (na primjer, informacije vezane uz vaše fizičko zdravlje), time tvrtki Essity dajete svoj pristanak na obrađivanje osjetljivih osobnih podataka u svrhe iznesene u ovim Pravilima privatnosti (te bilo kakvoj obavijesti o upotrebi podataka koja se pruža vezano uz takvo prikupljanje) do opsega gdje je potreban vaš pristanak, sukladno važećem zakonu.
 

Odavanje osobnih podataka trećim stranama  

Tvrtka Essity može pružati vaše osobne podatke trećim stranama kao što je to npr. partner ili distributer naših proizvoda kako bi se ispunila svrha u koju su prikupljani. Podaci koje pružite mogu se poslati drugim stranama grupe Essity i/ili poslovnim partnerima koji se nalaze u zemljama unutar kao i izvan Europske unije. Molimo vas da pažljivo pristupate odavanju osobnih podataka na mreži. Vaša je odgovornost zadržati sigurnost svojih lozinki i osobnih podataka. Vaše korištenje ove stranice podrazumijeva i prihvaćanje te pretpostavljanje tih rizika.
 

Pristup i ispravljanje osobnih podataka  

Imate li bilo kakvih pitanja vezano uz obradu vaših osobnih podataka ili ako smatrate da su podaci koje smo mi obradili netočni ili nepotpuni, obratite se tvrtki Essity, što je jasno navedeno na stranici. Sukladno lokalnim zakonima o zaštiti podataka, može vam se omogućiti pristup i ispravljanje vaših osobnih podataka. Pridržavat ćemo se takvih prava što je više moguće kako bismo ispunili svoje pravne obaveze. Kontakt za pružatelja usluge vezano uz ova Pravila privatnosti je tvrtka Essity na adresi Box 200, 101 23 STOCKHOLM Antuna Bauera 4, 10 000 Zagreb ili putem e-pošte na info@Essity.com. info@tena.hr .
 

Upotreba kolačića

Ova stranica koristi kolačiće tako da ćete u ovom dijelu moći pročitati pojedinosti o tome kako se kolačići koriste te kako možete kontrolirati da li ćete kolačiće zadržati ili obrisati.
 

Što je to kolačić? 

Informacije koje se prenose na tvrdi disk vašeg računala s web stranica nazivaju se još i „kolačići“. Ne radi se o računalnim programima, već malim podatkovnim datotekama koje web stranicama omogućuju pohranjivanje i pristup informacijama o korisnikovim navikama pregledavanja web stranica. Većina web stranica koristi kolačiće jer su dio paketa koji internet čini odličnim iskustvom za korisnike. Kolačići omogućuju web stranicama pružanje personaliziranih usluga (na primjer, pamćenje podataka za prijavu, čuvanje proizvoda u košarici ili prikazivanje relevantnog sadržaja). Postoje različite vrste kolačića: privremeni kolačići (sesijski kolačići) brišu se čim se preglednik zatvori; trajni kolačići se ne brišu, već ostaju sve dok se aktivno ne izbrišu ili dok ne isteku (što ovisi o tome na koliko vremena je kolačić isprogramiran da traje).
 

Kako izbrisati kolačić?  

Većina preglednika postavljena je da automatski prihvaća kolačiće. Kolačiće možete onemogućiti na svom pregledniku, no zapamtite da ako to napravite, možete izgubiti mnoge značajke potrebne da bi se omogućilo da web stranica ispravno funkcionira. Želite li detaljnije informacije o kolačićima, posjetite www.aboutcookies.org gdje ćete pronaći sveobuhvatne i neovisne informacije o tome kako onemogućiti kolačiće pomoću postavki preglednika te kako izbrisati kolačiće koji se već nalaze na vašem računalu. Za brisanje kolačića s vašeg mobilnog telefona potrebno je pregledati priručnik mobilnog telefona.
 

Popis kolačića Libresse 

 Kako bismo vam mogli pružiti personalizirano iskustvo, ova stranica koristi kolačiće. Prilikom svakog korištenja stranice, prenose se i/ili se pristupa kolačićima. Kolačići su navedeni ispod.
 
Svrha
Vrsta
Trajanje
Kolačići prve ili treće strane
Pružaju podršku za promet aplikacije Strogo nužni kolačići Kolačić sesije Kolačić prve strane
Upravljaju statusom prijave Strogo nužni kolačići Kolačić sesije Kolačić prve strane
Prate korištenje stranice Kolačići učinkovitosti Kolačići sesije i trajni kolačići Kolačić treće strane
Upravljaju preferencijama korisnika Kolačići funkcionalnosti Kolačić sesije Kolačić prve strane

 

Izričito nužni kolačići 

– ti su kolačići nužni da bi vam se omogućilo kretanje po stranici i upotreba njenih značajki, primjerice pristupanje sigurnim područjima web stranice. Bez tih kolačića, usluge koje ste zatražili, primjerice dovršetak kupnje, ne mogu se pružiti.
 

Izvedbeni kolačići  

– ti kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste web stranicu, primjerice koje stranice najviše posjećuju te da li s tih stranica dobivaju poruke o pogreškama. Takvi kolačići ne prikupljaju informacije kojima se identificira posjetitelj. Sve informacije koje se prikupljaju putem takvih kolačića se gomilaju i stoga su anonimne. Koriste se jedino za poboljšanje načina na koji stranica funkcionira.
 

Funkcionalni kolačići 

– takvi kolačići omogućuju da web stranica zapamti vaše odabire (primjerice vaše ime, jezik ili regiju) te da pruža poboljšane, osobne značajke. Informacije koje ti kolačići prikupe mogu biti anonimizirane te ne mogu pratiti vaše aktivnosti pregledavanja drugih stranica.
 

Targetiranje ili reklamni kolačići 

– ti se kolačići koriste za prikazivanje oglasa koji su relevantniji za vas i vaše interese. Koriste se i za ograničavanje broja puta koliko ćete vidjeti neki oglas, kao i pomoći izmjeriti učinkovitost marketinške kampanje. Njih plasiraju naše marketinške mreže koje imaju dozvolu od Libresse. Oni pamte da ste posjetili određenu web stranicu i te se informacije dijele s drugim organizacijama kao što su npr. oglašivači. Često se targetiranje ili reklamni kolačići vežu uz određenu funkcionalnost na stranici koju nude druge organizacije.
 

Prihvaćanje Uvjeta korištenja 

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja kao i pristupanjem te korištenjem stranice, pristajete na upotrebu kolačića. Možete pristati i na našu upotrebu kolačića postavkom koju određujete u svom web pregledniku.
 

Korisnički podnesci 

Tvrtka Essity vam može dozvoliti objavu informacija, komentara ili drugog materijala na našoj stranici, društvenim mrežama ili drugim mrežnim uslugama. Na taj način olakšava se protok informacija o tvrtki Essity i našim proizvodima. Molimo obratite pažnju na uvjete za takve korisničke podneske iznesene u Pravnoj izjavi (vidi gore).
 
Molimo vas da nam ne dajete informacije o drugim osobama osim ako ne možete dokazati da imate njihov pristanak da takve informacije možete podnositi.
 

Izlog proizvoda

Kontaktiraj na

Libresse možeš kontaktirati na sljedeći način:

Facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram E-pošta Telefon Adresa
 
 
 
 
 

Zaboravljena lozinka?!

Bez brige! Samo pošalji korisničko ime ili e-adresu i poslat ćemo ti pojedinosti.

Greška, moraš unijeti korisničko ime
Greška, unesena e-adresa ili korisničko ime ne postoje
Nova lozinka je poslana
 
 
 
 
 
 
Pričekaj

Predbilježi se na naš bilten

Naš sjajni bilten omogućuje ti da pratiš novosti na stranici, ponude, događanja i još mnogo toga. Samo pošalji svoju e-adresu i nikada ništa nećeš propustiti. Vezano za Libresse!

Unesena e-adresa već je na popisu za biltena.
Tvoja e-adresa sada je registrirana za naš bilten!
Neispravna e-adresa
Obavezno polje

Otkaži predbilježbu

 
 
 
 
 
 
Pričekaj

Otkaži predbilježbu na naš bilten

Je li to zbog nečeg što smo rekli ili napravili? Kontaktiraj nas tako da ti to možemo nadoknaditi. Nedostajat ćeš nam! Nema veze, uvijek se možeš ponovno prijaviti ako se predomisliš.

Greška. Je li unesena e-pošta točna?
Predbilježba otkazana!
Neispravna e-adresa
Obavezno polje
 
 
 
 
 

Bok! Preglednik ti je malo zastario!

Ažuriraj preglednik na neku od ovih novih verzija.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Hvala na pitanju!

Primamo mnogo pitanja za našeg stručnjaka. Stručnjak će odgovarati samo na pitanja koja nemaju odgovor.

 
 
 
 
 
 

Izbriši račun

Tvoj račun Libresse je uklonjen